-- Annons --

Terroristjaktens svarta bok

En rapportbok om 10 års svensk terroristjakt

Det ”krig mot terrorismen” Terroristjaktens svarta boksom USA startade efter den 11 september 2001 har förändrat vår värld. Det räcker att peka på krigen i Afghanistan och Irak. Men förändringarna i vårt samhällsklimat, våra rättssystem och allas likhet inför lagen är svårare att beskriva, men samtidigt mer försåtliga och farliga.

Men boken vill Gösta Hultén och Lena Sonne dokumentera övergrepp där svenska politiker, Säpo och andra myndigheter kränkt rättssäkerheten och internationella konventioner. Den visar hur terroristjakten ensidigt riktat sig mot muslimer.

I ett avslutande kapitel skriver advokat Thomas Olsson om varför 2003 års terroristlag måste avskaffas.

Utgivare: Charta 2008

Kan beställas via info@charta2008.se