logo

FÖRENINGEN

Bokmässan 2018

2018-09-23

Folket i Bild/Kulturfronts avdelning Väst vill härmed informera om årets deltagande i Bok- och biblioteksamässan i Göteborg.

Monter är F 01:30, vilket innebär: 

F-hallen (d.v.s. våningen snett emot DN:s monter); gång 1; monter 30

Där finns vi för att samla feedback på tidskriften och föreningens verksamhet, men främst för att sälja prenumerationer. 

I montern under mässdagarna har vi ett erbjudande om 4 nummer för 100 kr och enkelnummer av nr 9 (med Lufti Özköks häftiga bild på Samuel Becket på framsidan) för 30 kr.

Vi har också upplåtit lite plats i vår lilla monter för material (banderoller och texter) från "Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige", i vilken föreningen deltar via Fredsam-Göteborg. 

Fredsam, i sin tur, uppmärksammar FN:s generalförsamlings konvention om förbud mot kärnvapen både på Bokmässan och i Brunnsparken, Göteborg 26/9 och 31/10.

Vid frågor om FiB/K:S deltagande i bokmässan, kontakta Ingvar Erlandsson, ordförande i FiB/K-Väst.

Här finner du praktisk information inför ditt besök på bokmässan.

Hoppas att vi ses!

Folket i Bild/Kulturfronts avd. Väst

FÖRENINGEN

Styrelsens uttalande om FiB/K och Bokmässan!

Styrelsen FiB/Kulturfront

FiB/Kulturfronts styrelse ger sin syn på vad som hände då Nya Tider:s redaktör talade i FiB/K:s monter under Bokmässan tidigare i höstas. Vid det senaste styrelsemötet antog man ett uttalande. 

FÖRENINGEN

Bred dialog i Degerfors om fred och kärnvapen

Christer Lundgren

Vid 2018 års Nordiska fredssamtal i Degerfors var lokala krig och konflikthärdar heta frågor. Deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige belyste Natos krigsförberedelser och fredsarbetet i sina respektive länder. 

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.