logo

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

2018-05-15

Förlåten
Agnes Lidbeck
Norstedts
 
Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet. 

Lidbecks episka stil i Finna sig är enkel och knapphändig och balanserar mellan telegramstil och ett språk liknande dagboksanteckningar.

Hon ger nu, ett år senare, ut sin andra bok, som bär titeln Förlåten. Den handlar om de två systrarna, Ellen och Maria, vilka som vuxna lever helt olika liv. Ellen är en karriärist medan Maria är ensamstående mamma till Dag och arbetar på ett äldreboende. Ingen av de båda systrarna förstår den andra och inte heller den andras livsval. De förringar varandra och deras kontakt sker pliktskyldigast och är mycket begränsad. När deras far plötsligt dör, måste de båda syskonen tillsammans, under några sommarveckor, reda i det hus där han tillbringade sina sista år, ett hus där de båda vistades under uppväxtens somrar. Svåra minnen, som innebär sorg, ilska och avundsjuka, väcks till liv och viljan att närma sig varandra finns inte. 

Även i Förlåten använder sig författaren av ett återhållsamt språk, oftast med korta, tre- eller femords-meningar, vilket bidrar till en platthet i berättandet och stundtals försvårar förståelsen av händelseförloppet. 

Agnes Lidbeck behandlar i båda sina romaner intressanta, svårdefinierade fenomen. I Finna sig framkommer det hur de flesta kvinnor, i teorin, är överens om att jämlikheten mellan könen borde vara större än den för närvarande är. Trots detta faller kvinnor, i praktiken, lätt in i den självutplånande rollen, trots att de känner stort missnöje med en sådan roll. I den nu aktuella romanen Förlåten, behandlar hon människors oförmåga (och kanske också ovilja) att försöka förstå varandra. Här problematiserar hon syskonskap, men fenomenet att försöka förstå en annan människa gäller självklart generellt. 

Det jag mest saknar i Förlåten är en berättelse med ett rikare, vackrare och mera målande språk, lättare att ryckas med i, och som därför ökar möjligheten för läsaren att leva sig in i skeendet.


   

Teckna en prenumeration här

Agneta Willans

KULTUR

Så stöttade DN:s kulturredaktion Kulturprofilen!

Idag inleds rättegången mot Kulturprofilen i hovrätten i Stockholm. Det är inte bara Svenska Akademien som stöttat honom. Även några av landets största kulturredaktioner har krattat manegen åt honom. Här skriver en person som har haft stor insyn i det outtalade samarbetet mellan Kulturprofilens Forum och landets största kulturredaktioner. Läs om hur redaktionerna "sponsrat" Kulturprofilen och hans scen Forum. 

KULTUR

Fanny å Farmor

Ett inlägg under pågående valrörelse av Kristina Eriksson och Hans-Magnus Meincke.

KULTUR

Musikaliskt mirakel

Margareta Zetterström

När Bach gjorde det inledande preludiet i Das Wohltemperierte Klavier spelbart för alla gläntade han på dörren till musikens underbara värld. Det menar författaren och översättaren Margareta Zetterström.