logo

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

2018-05-15

Förlåten
Agnes Lidbeck
Norstedts
 
Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet. 

Lidbecks episka stil i Finna sig är enkel och knapphändig och balanserar mellan telegramstil och ett språk liknande dagboksanteckningar.

Hon ger nu, ett år senare, ut sin andra bok, som bär titeln Förlåten. Den handlar om de två systrarna, Ellen och Maria, vilka som vuxna lever helt olika liv. Ellen är en karriärist medan Maria är ensamstående mamma till Dag och arbetar på ett äldreboende. Ingen av de båda systrarna förstår den andra och inte heller den andras livsval. De förringar varandra och deras kontakt sker pliktskyldigast och är mycket begränsad. När deras far plötsligt dör, måste de båda syskonen tillsammans, under några sommarveckor, reda i det hus där han tillbringade sina sista år, ett hus där de båda vistades under uppväxtens somrar. Svåra minnen, som innebär sorg, ilska och avundsjuka, väcks till liv och viljan att närma sig varandra finns inte. 

Även i Förlåten använder sig författaren av ett återhållsamt språk, oftast med korta, tre- eller femords-meningar, vilket bidrar till en platthet i berättandet och stundtals försvårar förståelsen av händelseförloppet. 

Agnes Lidbeck behandlar i båda sina romaner intressanta, svårdefinierade fenomen. I Finna sig framkommer det hur de flesta kvinnor, i teorin, är överens om att jämlikheten mellan könen borde vara större än den för närvarande är. Trots detta faller kvinnor, i praktiken, lätt in i den självutplånande rollen, trots att de känner stort missnöje med en sådan roll. I den nu aktuella romanen Förlåten, behandlar hon människors oförmåga (och kanske också ovilja) att försöka förstå varandra. Här problematiserar hon syskonskap, men fenomenet att försöka förstå en annan människa gäller självklart generellt. 

Det jag mest saknar i Förlåten är en berättelse med ett rikare, vackrare och mera målande språk, lättare att ryckas med i, och som därför ökar möjligheten för läsaren att leva sig in i skeendet.


   

Teckna en prenumeration här

Agneta Willans

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Lyrik: Den poetiska cykeln

Bengt Berg

2018-05-14

LEIF NELSON är en skånsk kulturprofil med många konstnärliga verksamheter i sitt skapande: Grafiker, målare, tecknare, formgivare och författare som inte minst blivit välkänd genom sina författarporträtt. 

KULTUR

Bokrecension: En onödig debattbok?

Torbjörn Wikland

2018-05-11

Allt fler, även folk som inte läser ledarsidor, kultursidor och djupare politiska analyser i våra media, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför fram ett intresse för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken.

KULTUR

Satir: Saker som man inte behöver

Jan-Erik Back

2018-05-09

Det finns saker som man vill ha eller behöver som man inte har råd med. Sedan finns det saker man inte behöver och inte vill ha som man faktiskt har råd med. Det finns till och med saker man inte vet att man behöver eller vill ha som man har råd med. För den sistnämnda kategorin finns Gekås i Ullared.