logo

DEBATT

Dags att bygga en bred enhet mot fascism, högerpopulism och rasism!

2018-09-28

Skribenten Margareta Zetterström har följt eftervalsdebatten och ifrågasätter opinionsmätningarnas betydelse och anser att det är hög tid att bygga en bred enhet mot fascism, högerpopulism och rasism.

Även om man som medborgare och tilltänkt väljare ibland kroknade under valrörelsen och till slut knappt orkade se dessa politikernunor och höra deras svada, så är detta med demokrati och allmän rösträtt likafullt ett historiskt framsteg väl värt, och nödvändigt, att försvara.
Dessutom har jag ett säkert recept för att göra själva valrörelserna mer spännande och relevanta. Receptet lyder: total frånvaro av opinionsundersökningar. I ett sådant drömscenario skulle även andra frågor än de nu aktuella kunna ventileras (frågor som gäller de rikas skatteflykt och växande klassklyftor, försvars- och säkerhetspolitik etc.). Vi skulle då slippa det ändlösa ältandet (innan valet ens ägt rum) om vem som efter valet skall regera med vem. Partierna skulle lättare kunna avstå från att, med blicken på den senaste opinionsundersökningen, forma sina politiska budskap efter hur opinionsvinden för tillfället blåser. Det skulle troligen också påverka mediebevakningen och få journalisterna att ta upp andra ämnen och ställa andra och mer intressanta frågor.
Men det var inte det jag ville ha sagt. Nej, jag vill här tala om hur viktigt det är med demokrati och allmänna val. Den som inte inser det kan ju fråga människor i totalitära stater, där det saknas demokratiska fri- och rättigheter och där rösträtt är någonting utopiskt. Synen på valdagen som en demokratins högtidsdag, då man förr i tiden rentav klädde sig fint för att hedra själva valhandlingen, är högst sympatisk. Även om jag själv har en tendens att förhandsrösta, för säkerhets skull, ifall jag skulle få förhinder på valsöndagen.
I år, 2018, var det dessutom extra viktigt att rösta. Röstskolk eller blankröstning var inget alternativ. För nu gällde frågan själva "demokratins överlevnad i Sverige", som förstagångsröstaren(!) Jan Guillou en vecka före valet uttryckte saken i Aftonbladet:
"Det mörknar över Europa. Ryssland, Polen och Ungern monterar beslutsamt ner demokratin och deras svenska anhängare i SD snickrar bit för bit ihop en ny ideologi som får en allt tydligare skepnad lik 1930-talsfascismen."
Guillou påtalade också hur nära fascismen SD ligger rent ideologiskt (klassamarbete i stället för klasskamp, en rasistisk främlingsfientlighet där ordet ras bytts ut mot "nedärvd essens", hets mot fria medier och public service, strävan efter en etniskt ren kultur etc.).
Att SD:s ideologi är rasistisk och att partiet är uttalat främlings- och invandringsfientligt innebär dock inte att alla som röstar på detta parti är rasister. Att ledande sverigedemokrater ser utvecklingen i Ungern som ett inspirerande föredöme betyder inte att alla som stöder SD vill skrota demokratin och sparka ut alla invandrare som har "fel" religion eller på annat vis inte "passar in" (som SD-ledaren uttryckte sig i svt:s slutdebatt före valet). Naturligtvis finns det också andra orsaker och förklaringar till SD:s valframgång: växande ekonomisk och social ojämlikhet i det svenska samhället och, som ett resultat därav, ett växande missnöje (där flyktingen/invandraren/migranten blir ställföreträdande syndabock i stället för finanskapitalet och den härskande klass som har den verkliga makten).
Efter valet skrev Olle Josephson på Clartébloggen en valkommentar där han, i samma anda som Guillou, menade att det nu gäller att "bygga en bred enhet mot fascism, högerpopulism och rasism". Och där kampen  för "jämlikhet, fackliga rättigheter, hållbart klimat, antiimperialism och solidarisk flyktingpolitik" är viktiga pusselbitar.
Ja, det gäller nu, som Daniel Suhonen påpekade i DN, att "ena vänstern" i bred mening och "bygga en rörelse där våra anhängare är lika segervissa och stolta som extremhögerns".
Jag menar att Folket i Bild/Kulturfront bör vara en självklar del av en sådan rörelse. Allrahelst som tidningens paroll "För en folkets kultur" har en självklar klassprofil (folket i motsats till herrarna) och definitivt inte uttrycker någon grumlig förhoppning om en etniskt rensad kultur.
 
 

Margareta Zetterström

DEBATT

Varför ska SVT få håna kineser?

Torbjörn Wikland

Komikern Jesper Rönndahl har i SVT fått håna kineser. Han och och de programansvariga på SVT får nu finna sig i att kallas tvättäkta rasister av kineserna. Och varken etablerade massmedia eller politiker verkar förstå att Sverige och "Västerlandet" inte längre är världens "kungar i baren" skriver FiB/Kulturfronts Torbjörn Wikland i ett träffsäkert debattinlägg. Missa det inte!

DEBATT

Be om ursäkt, det är nationaldag!

Ingemar Folke

Ingemar Folke har genom Katarina Kyrkas kyrkokör förundrats över den för vänstern och många liberaler känsliga frågan om den svenska nationen.

DEBATT

Tag Hindutva på allvar!

Jan Myrdal

Jan Myrdal skickade på onsdagen (29 augusti) en text till SVT Opinion om gripandet i Indien av fem framstående rättighetsaktivister. Han bad om svar med vändande post, men fick inget, vilket han uppfattade som de facto en refusering beroende på att kritik mot Hindutva var ”för svensk exportindustri taktiskt olämplig”. Därför har han skrivit följande skarpare inlägg för FiB/K och vidare spridning.

DEBATT

Robespierre mot egendomsrättens såriga tumme

Jan Myrdal

Inte nog med att det härskande tänkandet är de härskandes, det framträder inför oss också som det Strindberg med rätta kallade den offentliga lögnen. Den som vill handla förnuftigt måste därför gå till källorna. Söka sig dit tvärs genom de vanföreställningar som sprids av skola, officiella och officiösa medier samt politiker och informatörer av olika tjänstegrad. Det skriver Jan Myrdal.