logo

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Foto: Ship to Gaza

2018-07-30

Ship to Gazas segeljakt Freedom befinner sig nu ca 320 nautiska mil väster om Gaza. Under nuvarande väderförhållanden innebär det cirka 55 timmars segling till målet.

Under onsdag och torsdag kommer Freedom att befinna sig i det område där norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen. Al Awda har nu förts till Israel. Fartyget och dess last av medicinsk utrustning är beslagtaget och de 22 personer som befann sig ombord fängslade.

Freedom fortsätter trots detta sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå de krav som stora delar av världssamfundet ställer: häv den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan, efter elva långa år av isolering och aggression.

Liksom Al-Awda för Freedom med sig medicinsk utrustning. Båtarna skall skänkas till palestinska fiskare.

Ombord på Freedom seglar nu 12 aktivister, journalister och besättningspersoner från Sverige, Spanien, Kanada, Frankrike och Storbritannien. Ship to Gaza förväntar sig att Sveriges regering nu klargör att de kommer att agera till stöd för internationell rätt och för aktivisternas säkerhet. 

Sverige har tidigare fördömt blockaden av Gazaremsan. Nu är det rimligt att detta ställningstagande upprepas i skarpa ordalag.

Ship to Gaza Sweden

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.

NYHETER

Löften, löften!

Lasse Lindström

2018-04-20

Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit.