logo

FÖRENINGEN

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

2018-02-05

KALLELSER till medlemmar i avdelning Väst av Folket i Bild/Kulturfront

Välkomna till avdelningens öppna  styrelsemöte till vilket vi härmed vill bjuda in medlemmarna för kombinerat medlems/styrelsemöte för diskussion och beslut om motionsförslag till Fib/K:s stämma i Stockholm i april.

Styrelsemötet kommer att hållas i Borås. Börjar kl 12 den 11 februari Plats: Gigagatan 22, Buss  3, 5 direkt till Hässle Torg från Resecentrum. Korsa gatan, gå snett upp åt höger förbi den stora granen och följ gångvägen upp till radhusområdet. P-platser finns vid infarten till Gigagatan. (Västtrafiks dubbeldäckarbuss (100) går från Nils Ericsons-platsen, GBG, halvtimmevis. Varje hel- och halv timme. Till Borås Reseecentrum, Via Korsvägen och Delsjömotet.)

Problem? Ring Ingvar 0702111291

Vi kallar även till:

Årsmöte för Avdelning Väst av Folket i bild/Kulturfront Söndag 25 februari kl 12:00 Doktor Forselius gata 30, Guldheden, Göteborg 10 trappor, Sundström på dörren. Det finns hiss. Ta buss 52 från Korsvägen eller Linnéplatsen, Göteborg. Vi hanterar sedvanliga årsmötesfrågor.
Och kommer bland deltagarna lotta ut ett pris i form av del 1&2 samt häftet i DVD-serien "Bilden som vapen" av Hassner/Myrdal.
Medlem  har  rätt  att  lägga  förslag  och  delta  i  omröstning  i  mötet. 
Mejla sigge_andersson@hotmail.com för att rekvirera möteshandlingar. 
Vill  du  att  avdelningen  ska  anta  fler motioner  till föreningsstämman  i  Stockholm  senare  i  år  förbered  gärna  ditt  förslag  inför ovanstående Borås-mötet.
Motionsförslag till stämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 16/2.
Se kallelse till Fib/K:s stämma i Sthlm i FiB/K nr 1-2018.
Meddela  gärna  om  du  vill ställa  upp  i  avdelningens  eller  föreningens  styrelse  under  kommande verksamhetsåret.
och har du en mejladress så meddela oss den gärna!
Du har väl betalt medlemsavgiften för 2018?

Hälsningar
Styrelsen Fib/K-väst

 
 

FÖRENINGEN

Irak och folkrätten - 15 år senare

2018-02-12

Irak och folkrätten - 15 år senare

Det är 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. Den 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. Kriget med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten har oupphörligen pågått.
Vi vill uppmärksamma och påminna om situationen i Irak under dessa 15 år med ett seminarium som belyser Irak och kriget ur olika aspekter.

FÖRENINGEN

FN-förbundet avslog FiB/K:s medlemsansökan

Christer Lundgren

2017-12-01

Svenska FN-förbundet har avslagit ansökan om medlemskap från Folket i Bild/Kulturfront. Konflikten handlar om våldsförbudet i FN-stadgan.