logo

NYHETER

Löften, löften!

2018-04-20

Löften, löften
Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit.

Han säger att den största risken den globala ekonomin står inför nu - och som snabbt rör sig från risk till verklighet - är att handelsgruffet mellan USA och Kina vidgas och undergräver tillväxtmöjligheterna. I senaste ronden av manövrar har president Xi lovat att ta bort en del restriktioner för ägande inom fordonsbranschen och finansiella tjänster.

"Men tidtabellen är otydlig och liknande löften har givits förut, utan seriös uppföljning", säger Baptist. "Vår analys visar att omkring 15 procent av den bilaterala handeln slutligen kan utsättas för ökad tull, innan fokus riktas mot hårdare regler för investeringar och för värdepapper - trots Xis senaste löften."

Här nämner chefsekonomen inte att president Trump startade detta potentiella handelskrig genom tullar på stål och aluminium och därtill speciella åtgärder riktade mot Kina. Kina har givit morska svar, men har också undvikt hårda konkreta motåtgärder.
(The Economist 2018-04-19)

Översättning Lasse Lindström

Lasse Lindström

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.