logo

TIDNINGEN

Missförstånd (?) om yttrandefriheten i Kina

Hongkong. Foto: CuttyP/Wikimedia Commons


2017-10-05

Rätt & rådligt

I Kulturhistoriska studier, en volym som August Strindberg gav ut 1881, finns hans uppsats Kina. Några synpunkter och belysningar. Där hittar man bland annat följande omdömen:
”Kinesernas fri- och rättigheter äro ganska stora, och mången konstitutionell monarki i västerlandet har det icke bättre ställt med friheten; religionsfrihet, tanke-, yttrande- och tryckfrihet, kommunal rösträtt, petitionsrätt, frihet från en ärftlig adels tryck och frihet från inhemskt militärvälde äro förmåner, som äro ganska avundsvärda och som tillika äro en motvikt mot ett enväldigt styrelsesätt och centralisation i förvaltningen. Kina äger i verkligheten större frihet än Frankrike under andra kejsardömet med dess lagstiftande församling, senat och folkomröstning.”

När Strindberg skrev detta, kring 1880, hade Kina efter två opiumkrig och ett försvagande inbördeskrig, Taipingupproret, hamnat i en halvkolonial beroendeställning till de västliga stormakterna. För Kinas folk blev detta en ytterligare börda ovanpå den inhemska despoti som kejsarens förvaltning sedan gammalt hade lagt på samhället. Hur Strindberg – en stridbar demokrat – kunde komma till de slutsatser han presenterar här är en gåta. Man vet att han som källor har använt framställningar av västerländska ”experter”. 

I den här spalten har jag tidigare (2015-6/7) skildrat hur svenska missuppfattningar om yttrandefriheten i Kina har spritts. Det gällde Anders Chydenius broschyr Berättelse om Chinesiska skriffriheten som kom ut under våren 1766 och som, ehuru i grunden osann, på sitt sätt sannolikt bidrog till att Sverige fick sin – och världens – första tryckfrihetsförordning på hösten samma år.

Men hur var det och hur blev det egentligen med yttrandefriheten i Kina? Sanningen är att kineserna varken under Qingdynastin eller under socialismen som den praktiserades under Mao eller under den råaste kapitalism som därefter stegvis har etablerats i Kina har kunnat tillförsäkras någon stabil rätt till yttrandefrihet. Kampanjen att släppa fram kritik i mitten av 1950-talet under parollen ”Låt hundra blommor blomma, låt hundra tankeskolor tävla” följdes efter ett par år av en kampanj mot högeravvikelser. Då ingrep myndigheterna särskilt mot personer som hade utnyttjat möjligheten att yttra sig kritiskt. Efter katastrofen med ”Det stora språnget” kom tio år av kaos under kulturrevolutionen.

Den nuvarande ledningen i Kina verkar inte dra sig ens för rena bovstreck för att komma åt misshagliga personer. En bokhandlare i Hongkong, Gui Minhai, svensk medborgare för övrigt, kidnappades 2015 av kinesiska agenter under en semestervistelse i Thailand och har förts till Kina där han är berövad friheten. Skälet skulle vara ett trafikbrott i Kina för en del år sedan. Det är svårt att tro att hans utgivning av böcker som är kritiska mot Kinas nuvarande ledare inte skulle ha haft någon betydelse för en så drastisk och olaglig åtgärd. 

Tillkomsten av internet och möjligheten att koppla upp sig med hjälp av en vanlig smart mobiltelefon har naturligtvis betytt oerhört mycket för kinesernas praktiska yttrandefrihet. Även om myndigheterna sätter upp rejäla brandväggar och blockerar misshagliga webbsidor, så har det hittills inte behövt hindra kineserna från att ta del av information. Genom en mjukvara kallad VPN, Virtual Private Network, har de kunnat komma åt blockerade sidor. Emellertid beslöt Kinas regering i somras att ändra på detta. De statliga telekombolagen China Mobile, China Unicom och China Telecom är ålagda att från februari nästa år omöjliggöra för sina kunder att använda VPN. Dessa bolag har närapå monopol på internetanslutningar i Kina.

Ingemar Folke
Jur. kand. i Stockholm medlem i föreningen FiB-juristerna 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR!
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Ingemar Folke

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* Segra eller dö! När SD inspireras av forna tider

* Jan Myrdal om kvinnan som blev hans stora förebild - norska Nic Waal

* Premiärminister Modi åker på PR-turne till Sverige - men hemma i Indien grips hans kritiker

* Hur mycket är dina proggprylar värda idag?

* Hilma af Klint - hon ville måla meningen med livet! 

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 9 2018

Missa inte höstens första nummer!

* Lütfi Özkök - svensk-turkisk porträttfotograf som blev världsberömd och fick de skyggaste författare och poeter att ställa sig framför kameran. Till och med Samuel Beckett!

* Tattoos - idag en miljardindustri! 

* "Jag avundas inte dagens 16-åringar!" Jan Myrdal 

* Margot Wallström om den kritiska siutationen i Gaza"

* Efter Genua - Vilka svenska broar kan rasa?

* Rapport från flyktinglägren på Lesbos!

* Och så bästa bästa serien Eviggeten av Carl Krantz. 

TIDNINGEN

Folket i Bild/ Kulturfront nr 8 2018

Idag är det utgivning av årets åttonde nummer av Folket i Bild/Kulturfront! 

I detta nummer får vi följa Lars Drakes tid vid rodret på Ship to Gaza. Vi får vi stifta bekantskap med kulturpersonligheter som Ester Blenda Nordström genom Augustpristagaren Fatima Bremmer och konstnären Birgit Ståhl-Nyberg genom sonen Mikael Nyberg. Den i valrörelsen undanskymda pensionsfrågan lyfts fram och broschyren Om kris eller krig kommer skärskådas. 

TIDNINGEN

Sommarläsning av Folket i Bild/Kulturfront

Nu finns årets sommarnummer 6-7 av Folket i Bild/Kulturfront hos prenumeranter och återförsäljare. I det 72 sidor långa sommarnumret granskas bland annat vad som händer i länder som Syrien och Iran med hjälp av medarbetare på plats. Magda Gad intervjuas om den verklighet som mötte henne i Jemen, Donald Trumps Latinamerikapolitik skärskådas och med hjälp av Gerard Nordströms antikrigskonst speglas den värld som människan så lätt kan förgöra.