logo

NYHETER

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Bilden tagen i samband med Auroraövningen på Gotland. Foto Stig Hammarstedt.

2017-10-11

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. 
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak?

Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950. Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:

”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde på rena lögner, avslöjade många gånger.

Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade Forward, 28th Infantry Division i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.

Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak, bland annat i striderna om staden Falluja, som angreps två gånger under 2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade.

De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande brev till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och bad honom och FN att stoppa USA:s kommande urskillningslösa bombningar av staden.

Novemberangreppet på Falluja 2004 sammanföll med den svenska Iraktribunalens utfrågning, där representanter för UD tydligt uttalade att USA inte respekterade proportionalitetsprincipen. Vid tribunalen närvarade en person som representerat Falluja i förhandlingarna med USA:s krigsmakt samt den svenske diplomaten Sverker Åström och den i freds- och nedrustningsfrågor engagerade politikern Maj-Britt Theorin. Alla tog skarpt avstånd från invasionen.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis, som i ett brev nyligen varnade Sverige för att skriva på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen, spelade en ledande roll i båda angreppen på Falluja i april och november 2004, då han var chef för Camp Pendleton’s 1st Marine Division. Han gavs öknamnet ”mad dog”.

Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär. På foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i november 2004 och tre fjärdedelar av staden förstördes. Krypskyttar på taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken ruttnade på gatorna och åts av hundar. Fallujas fotbollsstadion gjordes om för att härbergera de många dödade. USA använde såväl vit fosfor som utarmat uran under angreppen. Nio månader senare kom nyfödda till världen med svåra missbildningar och de blev allt fler.

Den 19 november 2005 lät Mattis marinsoldater angripa ett bröllopsfölje i staden Haditha nära syriska gränsen som ”hämnd” för att en marinsoldat tidigare hade dödats av en vägbomb. Tjugofyra obeväpnade civila, varav många barn, dödades och många kvinnor, bland dem bruden i vitt och slöja. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är väldokumenterad.

Åtta marinsoldater anklagades för krigsbrott. Mattis avvisade alla anklagelser och endast en marinsoldat, sergeant Frank Wuterich, riskerade åtal. Han förklarade sig skyldig i en rättegång i januari 2012 och dömdes till upp till 3 månaders fängelse, som han aldrig behövde sitta av på grund av kohandel mellan åklagare och försvar. Kongressledamöter jämförde Haditha med My Laimassakern i Vietnam.

General Mattis såg även till att tre marinsoldater, som fällts för mord på en handikappad man i rullstol i hans hem i Hamdania 2006, slapp fängelse. Fyra Blackwateragenter som dödades i Falluja har rönt mer uppmärksamhet än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning.

FN:s dåvarande sändebud Lakhdar Brahimi sade om Falluja: ”kollektiv bestraffning är förvisso oacceptabelt och belägringen av Falluja är absolut oacceptabel”.

General Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och var chef för US Central Command och därmed ansvarig för alla USA:s militära åtaganden i Mellanöstern åren 2010-2013. Han har gjort sig ökänd genom tv-uttalandet ”it is fun to kill some people”.

Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades USA-koalitionens bombkampanj mot IS i den historiska storstaden Mosul och andra delar av Irak som bombats sedan augusti 2014. Städer som förstördes av USA under ockupationen förstörs igen, mängder av civila dödas och städer läggs i ruiner medan flyktingskarorna växer.

Sverige måste upprätthålla folkrätten! Krigsförbrytare bör ställas till ansvar för begångna krigsbrott i Irak nu och tidigare. USA-koalitionens roll bör granskas och alla deltagande parters krigsbrott bör påtalas och beivras. Uranvapen bör förbjudas. Media, Sveriges regering, FN och världssamfundet bör kräva klargörande oberoende undersökningar och påtala krigsbrott i alla instanser där det är möjligt och kräva att ansvariga ställs till ansvar och krigsbrott beivras.

Sigyn Meder

NYHETER

De svenska militärinsatserna i Afghanistan och Irak

2018-02-19

Svenska försvaret har omorienterats till att i ökad utsträckning delta i militära operationer utomlands i militärt samarbete med andra länder, i hög grad Nato-länder under USA:s ledning. Frågorna kring de svenska militära insatserna i Afghanistan och Irak är många. Onsdag 7 mars arrangeras ett samtal mellan Åsa Lindestam och Lars-Gunnar Liljestrand kring dessa frågor.

NYHETER

Ship-to-Gaza-helg i Göteborg

Kjell Martinsson

2018-01-24

Fredsaktivister från olika hörn av världen samlades i Göteborg den 20-22 januari. Värd för konferensen var Ship to Gaza. På den presskonferens som ETC och Folket i Bild/Kulturfront var inbjudna till infann sig också aktivister.

NYHETER

Ställer åtta krav på insatserna i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén

2017-12-13

I morgon fredag ska riksdagen debattera den svenska militära närvaron i Afghanistan. Inför den debatten ställer Svenska Afghanistankommittén åtta krav. "Regeringen föreslår att Sverige förlänger sin militära närvaro i Afghanistan, ytterligare ett år. Riksdagen debatterar den 15 december. Vi är inte emot militär närvaro i Afghanistan av princip, men ställer åtta krav på närvaron", skriver SAK.

NYHETER

Vapenförsäljningen ökar för första gången sedan 2010 enligt SIPRI

2017-12-11

De största vapenproducerande företagens och militära tjänsteföretagens försäljning av vapen och militära tjänster (SIPRI:s Top 100-lista) uppgick 2016 till totalt 374,8 miljarder dollar enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.