logo

NYHETER

Förr och Nu som webbtidskrift!

2018-10-31

Förr och Nu är en FiB/K närstående kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. 
Sedan 2017 har tidskriften åter väckts till liv, nu som webbtidskrift.
Tre nummer publicerades 2017 och ytterligare tre nummer hittills under 2018.
I det senaste numret hittar man en ledare om "Värdet med Sverige. Vad vill vi försvara?" Jan Käll fortsätter sin essä om al-Nakba och Mike Powers recenserar Ronan Farrows bok "War on Peace". Jan Käll har sett Hamlet på The Globe i London och Per-Olov Käll skriver ett resebrev från Sydfrankrike. Samt fotografen G Eric Matsons unika bilder från Palestina.

http://www.forrochnu.se/

Christer Lundgren

NYHETER

Broraset i Genua – Ingen överraskning

Margareta Zetterström

Journalisten Fabrizio Gatti visar att skadorna på den nu kollapsade Morandibron i Genua varit kända åtminstone sedan den 1 februari i år. Ändå vidtogs inga åtgärder. Det vittnar om en låt gå-mentalitet av monumentalt slag, menar författaren och översättaren Margareta Zetterström. 

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Lars Drake

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades. "Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag", skriver Lars Drake, kapten på Ship to Gazas segelfartyg Freedom mellan Varberg och Amsterdam.

NYHETER

Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Ship to Gaza Sweden

Ship to Gazas segeljakt Freedom fortsätter sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Detta trots att norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen i det område där Freedom kommer att befinna sig under onsdag och torsdag.