logo

NYHETER

Öppet brev till finska och svenska ministrar

2017-10-16

ÖPPET BREV till
Finlands president, Sauli Niinistö
Sveriges statsminister, Stefan Löfven
Finlands statsminister, Juha Sipilä
Sveriges utrikesminister, Margot Wallström
Finlands utrikesminister, Timo Soini
Sveriges försvarsminister,  Peter Hultqvist
Finlands försvarsminister, Jussi Niinistö
Sveriges nedrustningsambassadör, Eva Walder

Ärende: Konventionen om kärnvapenförbud , som 122 av FN:s 193 medlemsländer stöder

Den 7.7.2017 röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för  Konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer blir juridiskt bindande. Europeiska länder som tradionellt anses neutrala; Irland, Sverige, Schweiz, Österrike deltog i förhandlingarna  och hörde till de 122 nationer som röstade ja till konventionen i FN:s generalförsamling. Finland höll sig utanför och deltog inte i röstningen. Den 20.9.2017 inleddes ratificeringsprocessen. Vid dagens slut hade redan 50 länder signerat avtalet. USA har kraftfullt drivit motstånd mot avtalet. Även de övriga atomvapenländerna; Ryssland, Frankrike och Storbritannien har aktivt agerat mot avtalet. Kina har än så länge avhållit sig från kommentarer.

Röstningarna mottogs med stor glädje på många håll.

Setsuko Thurlow, Hiroshima-överlevande, 13 år då USA fällde världens första atombomb, konstaterade inför FN den 7.7.17 att hon har väntat på den här dagen i sju årtionden och att detta är början på slutet för atomvapnen.

Irlands minister för utrikesfrågor och handel, Simon Coveney kallade i sitt tal inför FN röstningsdagen för en verklig historisk dag och påminde om att den allra första resolutionen från FN:s generalförsamling kom år 1946 och uppmanade till ”avskaffande av atomvapen och alla andra vapen som kan användas för massförstörelse”. 

Zia Mian, professor vid Princeton universitetet, skrev i Bulletin of the Atomic Scientists 7.7.17 att konventionens förpliktelser ”bryter ny mark. Till exempel förbudet mot att hota att använda atomvapen, skapar en grundläggande utmaning för all politik som grundar sig på atomvapenavskräckning. Från och med nu står avskräckningsförespråkarna på fel sida av lagen, såsom den förstås och accepteras av majoriteten av världens länder”.

Beatrice Fihn, chef för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, en av civilsamhällets aktivaste förespråkare för en atomvapenfri värld, uttryckte sig så här: ”Vi hoppas att denna dag markerar början på atomålderns slut. Atomvapen bryter utan tvekan mot krigslagarna och utgör ett klart hot mot den globala säkerheten.” 

År 1963 förslog Finlands dåvarande president Urho Kekkonen att Danmark, Finland, Norge och Sverige skulle bilda en atomvapenfri zon. Denna förverkligades inte på grund av Danmarks och Norges Nato-medlemskap. År 1978 upprepade Urho Kekkonen sitt förslag då även Färöarna, Grönland och Island visade intresse för förslaget. Inte heller detta förslag ledde till resultat. President Urho Kekkonen agerade helt i FN-resolutionens (1946) anda.

Medborgarnas rätt till säkerhet finns starkt förankrad i Finlands grundlag och bör respekteras:
Finlands grundlag 1 §: ”...Finland deltar i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att utveckla samhället.”

Sverige har en lång tradition som fredsbefrämjande nation. Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden. Det behövs neutrala stater som förmedlare i konflikter. Det visar tydligt USA – Nordkorea konflikten.

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

14.10.2017
Maria Mårsel, vice ordförande partistyrelsen, Feministiskt initiativ, Sverige, maria.marsell(at)feministisktinitiativ.se

Pelle Sunvisson, ordförande Folket i Bild /Kulturfront, Sverige, pelle.sunvisson(at)gmail.com

Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sverige, jfstromdahl(at)gmail.com

Kersti Wistrand, Humanism och Kunskap, Sverige, kwistrand(at)gmail.com

Kirsti Kolthoff,  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Uppsalakretsen, Sverige, kirsti.kolthoff(at)spray.se

Titti Wahlberg, ordförande, IKFF Göteborgskretsen, titti.wahlberg(at)hotmail.com 

Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen, Sverige, lotta.becker(at)krf.se

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för Fred, Sverige, susanne.gerstenberg(at)telia.com 

Eva Goës, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Sverige, eva(at)goes.se

Staffan Ekbom, ordförande, Riksföreningen Nej till Nato, Sverige, ekbom.staffan(at)gmail.com 

Ianthe Holmberg, ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, ianthe.holmberg(at)telia.com

Frank Johansson, Amnesty International, Finland, frank.johansson(at)amnesty.fi

Anni Lahtinen, De hundras kommitté, Finland, anni.lahtinen(at)sadankomitea.fi

Laura Lodenius, Finlands Fredsförbund rf, laura.lodenius(at)gmail.com

Timo Virtala, Finlands kristliga fredsrörelse, info(at)kristillinenrauhanliike.fi

Teemu Matinpuro, Fredskämparna i Finland rf., teemu.matinpuro(at)gmail.com

Riikka Jalonen, Institutet för Fredsfostran rf., Finland, riikka.jalonen(at)rauhankasvatus.fi

Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland, lea.launokari(at)nettilinja.fi

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft, Finland, ullaklotzer(at)yahoo.com

Leena Viikari, Lovisa Fredsforum, Finland, leena.viikari(at)rauhanfoorumi.fi

Kati Juva, Läkarens sociala ansvar rf., Finland, katijuva(at)kaapeli.fi

Antti Seppänen, Pand – Konstnärer för fred, Finland, Pandtalo(at)hotmail.fi

Elisabeth Nordgren, Svenska Fredsvänner i Helsingfors rf., Finland, elisabeth.nordgren(at)pp.inet.fi

Riitta Wahlström, Tekniken i livets tjänst rf., Finland, riitta.wahlstrom(at)gmail.com

Kaj Raninen, Vapenvägrarförbundet rf., Finland, toimisto(at)akl-web.fi

Arja Laine, WILPF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Finland, arjahlaine(at)gmail.com
 

NYHETER

Fred mellan folken och skydd för naturen

2018-05-22

”Upprop för Östersjön – ett fredens hav” är titeln på ett omfattande internationellt upprop från maj 2018 för den hotade Östersjön. Undertecknarna uppmanar alla regeringar kring Östersjön att använda sina finansiella resurser till att rädda innanhavet i stället för till  militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet.

NYHETER

Löften, löften!

Lasse Lindström

2018-04-20

Denna otåliga rubrik sitter på Simon Baptists senaste kortanalys. Han är chefsekonomen på världsledande ekonomitidskriften The Economist Intelligens Unit. 

NYHETER

FiB/K: Fördöm anfallet på Syrien

2018-04-15

Uttalande vid FiB/K:s årsstämma:

USA, Frankrike och Storbritannien har nu anfallit Syrien. Detta är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

NYHETER

Mikrofonen avstängd och utvisad

Lasse Lindström

2018-04-13

Lissa Lucas, som tänker ställa upp i valen till kongressen i USA:s West Virginia, fick mikrofonen avstängd och själv utvisad när hon började läsa upp namn på valda i församlingen som tagit emot stora kampanjbidrag från olje- och gasindustrin.