logo

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Foto Miriam Guterland/Wikimedia Commons

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika.

Det anmärkningsvärda var att man inte, som ofta dittills, förteg försöken att utrota Herero- och Namafolken, det som brukar kallas "1900-talets första folkmord". Nej, där ingick till och med general Lothar von Trothas "förintelseorder" av den 2 oktober 1904, där han uppmanade sina soldater att inte visa barmhärtighet ens mot kvinnor och barn. Och man blev som besökare rejält påmind om att kolonialismen grundade sig på rasism (alltså föreställningen om högre och lägre stående "raser") och att Hitlerregimens nazistiska folkmordspolitik hade högst påtagliga inhemska rötter och "inspirationskällor".

I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Ambitionen är att åskådliggöra denna "händelse av världshistorisk betydelse" i hela dess komplexitet och att låta olika perspektiv och tolkningar komma till tals. En röd tråd är dock, genomgående, diskrepansen mellan revolutionens ädla mål (social och ekonomisk rättvisa, politisk jämlikhet, kvinnoemancipation, en "ny människa" och ett nytt befriat samhälle med nya konstnärliga uttryck) och dess tragiska slutresultat i form av terror, våld och repression.

Stor uppmärksamhet ägnas revolutionens effekter på andra länder (speciellt Tyskland, Ungern, Italien, Storbritannien, Frankrike), inbördeskriget där "vita" militära styrkor med assistans utifrån kämpade mot Röda armén, motreaktionerna i form av rabiat antikommunism och framväxten på många håll i Europa av nationalistiska, högerextrema rörelser, den tyska nazismen inte minst.
Det som nog ändå gör störst intryck på besökaren är själva bildmaterialet: alla foton, satirteckningar, oljemålningar, affischer och planscher som levandegör det historiska skeendet för oss idag, hundra år senare. Många av dessa bilder ingår i den drygt 300-sidiga katalog som finns att köpa på museet.

Utställningen pågår fram till 15 april nästa år. Och okunskap i ryska och tyska utgör inget hinder, eftersom texterna även finns att läsa på engelska.
 
 

Margareta Zetterström

KULTUR

Satir: Hoppet och klippet

Jan-Erik Back

2018-05-30

Livet kan vara bekymmersamt ibland. Särskilt tillkrånglat är det när det är mycken månad kvar i slutet på lönen. Av någon okänd anledning brukar det speciellt då finnas hundratals saker att betala medans kylskåpet innehåller ett kvarts paket härsket smör och en urklämd tub senap plus något oidentifierat som var menat som jobblunch två månader tidigare.

KULTUR

Två ting äro vita - oskuld och arsenik

Mats Parner

2018-05-28

En tidig sommarmorgon år 1851 avvek en 57-årig man av medellängd spårlöst från sitt hem i kungliga huvudstaden. Stockholmspolisen, som leddes av den nyutnämnde Wilhelm Stråle, engagerade sig per omgående i ärendet: husrannsakan genomdrevs, handlingar beslagtogs, förhör hölls med de närmast berörda och en rad tänkbara flyktvägar kartlades.

KULTUR

Bokrecension: The Vanishing American Adult

Bo Kramsjö

2018-05-16

Ben Sasse, republikansk senator från Nebraska, är författare till boken The Vanishing American Adult. Senator Sasse menar att amerikansk ungdom har drivit bort från det amerikanska samhällets grundläggande principer.

KULTUR

Bokrecension: Förlåten

Agneta Willans

2018-05-15

Agnes Lidbeck debuterade 2017 med sin kritikerrosade roman Finna sig. Den handlar om de disparata roller dagens kvinnor har och också accepterar – älskarinnan, modern, vårdaren – den självutplånande, som därmed ständigt är missnöjd med sin situation, men tycks ha svårt att bryta det invanda mönstret. Fången och stelnad i genussystemet.