logo

KULTUR

Ryska revolutionen i Berlin

Foto Miriam Guterland/Wikimedia Commons

Förra säsongen visades på Deutsches Historisches Museum i Berlin en utställning som, i ett inhemskt tyskt perspektiv, måste betecknas som banbrytande. Utställningen hette kort och gott "Tysk kolonialism" och skildrade Tysklands framfart som kolonialmakt vid 1800-talets slut och 1900-talets början, framför allt i Tyska Sydvästafrika.

Det anmärkningsvärda var att man inte, som ofta dittills, förteg försöken att utrota Herero- och Namafolken, det som brukar kallas "1900-talets första folkmord". Nej, där ingick till och med general Lothar von Trothas "förintelseorder" av den 2 oktober 1904, där han uppmanade sina soldater att inte visa barmhärtighet ens mot kvinnor och barn. Och man blev som besökare rejält påmind om att kolonialismen grundade sig på rasism (alltså föreställningen om högre och lägre stående "raser") och att Hitlerregimens nazistiska folkmordspolitik hade högst påtagliga inhemska rötter och "inspirationskällor".

I oktober i år öppnade samma museum portarna för en lika stort upplagd utställning om Ryska revolutionen. Den heter "1917. Revolution. Ryssland och Europa" och är en både bred och djupgående skildring av revolutionens orsaker, förlopp och följdverkningar. Ambitionen är att åskådliggöra denna "händelse av världshistorisk betydelse" i hela dess komplexitet och att låta olika perspektiv och tolkningar komma till tals. En röd tråd är dock, genomgående, diskrepansen mellan revolutionens ädla mål (social och ekonomisk rättvisa, politisk jämlikhet, kvinnoemancipation, en "ny människa" och ett nytt befriat samhälle med nya konstnärliga uttryck) och dess tragiska slutresultat i form av terror, våld och repression.

Stor uppmärksamhet ägnas revolutionens effekter på andra länder (speciellt Tyskland, Ungern, Italien, Storbritannien, Frankrike), inbördeskriget där "vita" militära styrkor med assistans utifrån kämpade mot Röda armén, motreaktionerna i form av rabiat antikommunism och framväxten på många håll i Europa av nationalistiska, högerextrema rörelser, den tyska nazismen inte minst.
Det som nog ändå gör störst intryck på besökaren är själva bildmaterialet: alla foton, satirteckningar, oljemålningar, affischer och planscher som levandegör det historiska skeendet för oss idag, hundra år senare. Många av dessa bilder ingår i den drygt 300-sidiga katalog som finns att köpa på museet.

Utställningen pågår fram till 15 april nästa år. Och okunskap i ryska och tyska utgör inget hinder, eftersom texterna även finns att läsa på engelska.
 
 

Margareta Zetterström

KULTUR

Alex Schulman far med osanning i nya boken!

Mats Parner

Alex Schulman har gått för långt i den nya boken Bränn alla mina brev anser litteraturkritikern Mats Parner. Han ändrar datum på viktiga händelser så att det blir förtal av avlidna. Och frågan man ställer sig är vad som är sant i boken om hans morfar Sven Stolpe och mormor Karin?

KULTUR

Så stöttade DN:s kulturredaktion Kulturprofilen!

Idag inleds rättegången mot Kulturprofilen i hovrätten i Stockholm. Det är inte bara Svenska Akademien som stöttat honom. Även några av landets största kulturredaktioner har krattat manegen åt honom. Här skriver en person som har haft stor insyn i det outtalade samarbetet mellan Kulturprofilens Forum och landets största kulturredaktioner. Läs om hur redaktionerna "sponsrat" Kulturprofilen och hans scen Forum. 

KULTUR

Fanny å Farmor

Ett inlägg under pågående valrörelse av Kristina Eriksson och Hans-Magnus Meincke.

KULTUR

Musikaliskt mirakel

Margareta Zetterström

När Bach gjorde det inledande preludiet i Das Wohltemperierte Klavier spelbart för alla gläntade han på dörren till musikens underbara värld. Det menar författaren och översättaren Margareta Zetterström.