logo

FÖRENINGEN

Spelet om Norbergsstrejken och arbetarspelsvågen

2017-09-19

Spelet om Norbergsstrejken och arbetarspelsvågen
Föreläsning och efterföljande samtal på NEED – Coffee Shop vid Norbergs torg den 25 september 2017.
Hör om Stefan Backius doktorsavhandling i historia ”Arbetare på scen: amatörteater som politiskt verktyg.” 2011. Avhandlingen behandlar Spelet om Norbergsstrejken och följderna i form av en våg av arbetarspel som iscensattes runt om i landet. Norberg var det första spelet. Rörelsen kännetecknades av lokal förankring, socialt och politiskt engagemang samt spänningar inom arbetarrörelsen.

Kl. 17.30 Samling med möjlighet till förtäring. Soppa, alternativ vegetarisk soppa. Glutensnålt och laktosfritt bröd finns. Endast 55 kr.
Kl. 18.00 Stefan Backius
Kl. 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.20 Samtal och frågor
Kl. 20.00 ca. Avslut

Varmt Välkomna!
Arrangörer: Folket i Bild Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, LO och ABF

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.

FÖRENINGEN

Destruktionen av Jemen och dess konsekvenser

2018-03-07

Isa Blumi, bitr. professor i historia vid Stockholms Universitet, kommer att ge en presentation (på engelska) i ämnet, enligt ovanstående titel.

Tid:   10 mars kl. 13:00-14:30

Plats: Victor Jara lokalen, Pontonjärgatan 36 B, 112 37
       Stockholm.

Arr.:  Föreningen JemenSolidaritet, Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen