logo

REPORTAGE

Succé för fredsövningen Åland 17

Foto Pelle Sunvisson

2017-10-17

Det är någon gång på eftermiddagen den andra dagen som det plötsligt slår mig. Vi har lyckats!
 
Övningen är frukten av nästan ett års förberedelser. Så nära som tre veckor innan övningen var det oklart om det alls skulle bli någon övning. Vi gick runt på ett absolut minimum av frivilliga krafter, det saknades tiotusentals kronor, i Finland hade vi blivit kallade ”en rysk operation” och flera av deltagarna hade känt sig tvingade att ställa in. Dessutom hade en elak förkylning brutit ut kvällen innan avresa.

 
I den lilla lägergårdens samlingssal rör sig politiker, aktivister, konstnärer, journalister, dramatiker och en präst. Några är tydligt vänster, andra snarare liberala. De hör hemma i en rad olika rörelser: feminismen, antiimperialismen, ekologismen, pacifismen och antimilitarismen. De är ännu inte 30 fyllda och nästan 80. Ovanpå alla andra skillnader är de ryssar och svenskar. Ändå funkar det alltså.
 
Men vad är det som funkar? Åland 17 är en fredsövning, kanske den första i sitt slag. I sin kärna handlar den om att gå över två viktiga gränser. En som vi dragit för oss själva och en som dragits åt oss. Redan när vi beslutade oss för att ha en fredsövning bestämde vi att den skulle vara mer än ett motstånd mot de samtidiga övningarna Aurora och Zapad. I stället för att söka krigsövningarnas tillkortakommanden sökte vi dess styrkor.
 
Den främsta styrkan fann vi i deras effektivitet. Krigsövningar är helt enkelt ett effektivt sätt att förbereda sig för uppgiften att utkämpa ett krig. Fredsrörelsen kännetecknas å sin sida ofta av ett starkt engagemang och en bristande effektivitet. Orsakerna till det är delvis materiella. Militarismen har historiskt haft nästan obegränsade resurser. Fredsarbete har överlåtits till eldsjälar och frivilliga. Ett sätt att minska skillnaderna i effektivitet är att så att säga tjuvåka på krigsövningarnas upptäckter.
 
Krigsövningar effektivitet ligger i den noggrant utmätta blandningen av verklighet och fiktion. Det verkliga är deltagarna. En soldat är en soldat och en stridspilot är en stridspilot. De spelar inte läkare eller politiker, deltar inte i ett rollspel. Det fiktiva är scenariot, en rad påhittade händelser på vilka deltagarna tvingas reagera precis så som de skulle ha reagerat inom ramen för sin uppgift. Det här blev därför också formen för fredsövningen Åland 17. Eftersom vårt mål är att bekämpa och inte att utkämpa kriget inleddes övningens scenario med dagens situation och kom först i den sjuttonde och sista händelsen till det öppna kriget.
 
Att lära av militarismen var den första gränsen att korsa. Att söka aktivt samarbete med ryssar var den andra. Det har så klart gjorts av andra i fredsrörelsen. Tyvärr ofta på ett aningslöst sätt. Inför Åland 17 formulerade vi följande princip:
 
”Om fredsrörelsen lägger sin begränsade tid på att kritisera den egna militären och dess allierade har den en chans att vinna. Om den lägger tiden på att kritisera den utmålade fiender riskerar den att bli alibi för upprustning och krigsäventyr.”
 
Kravet på deltagarna var alltså inte att de skulle vara regeringskritiker – från Sverige deltog tre riksdagsledamöter från regeringspartiet Miljöpartiet – utan att de i första hand skulle ägna sig åt kritik av militariseringen av det egna landet. I Sveriges fall betyder det kanske främst en tydlig kritik mot närmandet till Nato.
 
Och resultatet?
 
- En helt ny koppling mellan svensk och rysk fredsrörelse. Vilka samarbeten det kommer ge upphov till är för tidigt att säga, men åtminstone ett par initiativ förbereds nu.

- En metod som går att vidareutveckla och tillämpa under mer långt gångna krigsförberedelser än dem mellan Sverige och Ryssland. Det förs samtal om möjligheten att hålla en övning i Ukraina.

- En medial helomvändning. Inför övningen anklagades vi för att vara naiva, nyttiga idioter och utländska agenter. Under övningen var trycket från i huvudsak finska journalister stort. Ingen av dem förde längre fram några sådana anklagelser. Rapporterna på finska, svenska, ryska och ukrainska var genomgående positiva.
 

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Pelle Sunvisson

REPORTAGE

Förnybar folklig kraft ur folkrörelsetradition

Gustaf Forssell

2018-05-25

Efter fem års ihopsamlande av material och intervjuer kom boken ”Från stenyxa till hockeyklubba – Boken om Timrå” ut i maj 2016. Timrå var en del av det område längs Medelpadskusten, där Sverige blev till som industrination. Här växte sig också folkrörelserna starka. Syftet med boken har varit att berätta historien på ett sätt som ger sammanhang och underlag för förståelse av samhällsutvecklingen. Det som sker i dag i Söråkers Folkets hus är en levande bekräftelse på hur kulturarvet kan förvaltas för att attrahera dagens ungdomar. Det blev därför naturligt att avsluta boken med den berättelsen.

REPORTAGE

Cementerandet av det amerikanska klassamhället

Ingemar Ed

2018-05-23

Före kommunismerna i Sovjet och Kina fanns berättelsen om ett klasslöst samhälle i väster, ett land utan kungar och adelsmän. Efter sin resa i Förenta staterna 1831 skrev den franske adelsmannen de Tocqueville att ”antalet stora förmögenheter i USA är helt litet” och såg det som orsaken till den demokratiska anda han upptäckte i landet.

REPORTAGE

Stillsam betraktare av människan

Hans O Sjöström

2018-04-30

Tom Alandh har lyckats med det nästan omöjliga. Han är 73 år och pensionerades formellt från Sveriges Television vid 65 års ålder. Sedan dess har han arbetat lika mycket för företaget i ytterligare åtta år, han har eget tjänsterum och också ett klipprum (redigeringsrum) som har reserverats för honom och hans filmteam. Visserligen är han inte anställd – det blir man inte efter 65 – men han får naturligtvis ersättning för de mycket uppskattade filmer han gör åt sin gamla arbetsgivare, där han började arbeta 1971. Och han gör fortfarande minst lika mycket som han gjorde under sina ordinarie tjänstgöringsår. 

REPORTAGE

Svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar

Christer Lundgren

2018-04-27

En svensk åklagare gav efter för brittiska påtryckningar i processen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det hävdar den brittiska tidningen the Guardian, som publicerat utdrag ur nya dokument. Men de som följt frågan är oeniga om hur dessa nya uppgifter bör tolkas.