logo

REPORTAGE

"Sverige måste snabbt ratificera FN-avtalet om kärnvapenstopp"

Natoländernas medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsministern luckrar upp Sveriges alliansfrihet är inget annat än landsförräderi, säger Sten Sandberg, Nätverket mot Nato Gotland.

2017-10-19

Sten Sandberg, samordnare och initiativtagare till Nätverket mot Nato Gotland, är starkt kritisk till att Natosoldater och trupper deltog i krigsövningen Aurora 17 på Gotland.

- Jag är för ett starkt försvar av Sverige och Gotland och det är bra att försvaret övar regelbundet. Men det ska enbart vara svenska soldater som deltar på svensk mark, gärna i kombination med civilförsvaret.

Sten Sandberg, och de flesta gotlänningar, är inte motståndare till svenskt försvar. Tvärt om. Han såg gärna att Gotland fick tillbaka försvarsgrenar som tidigare har plockats bort, ett efter ett. 

- Gotland skulle behöva ett kustartilleri och ett mobilt luftvärn. Men vi ska vara alliansfria. Det går inte att vara alliansfritt land när vi övar tillsammans med Nato. Nu är det därför än viktigare att Sverige snabbt ratificerar och skriver under FN-konventionen om kärnvapenstopp.

Idealet för försvaret vore en stark lokal förankring enligt Sten Sandberg. Han skulle vilja se en bataljon för södra delen av ön, en för mittendelen och en för den norra.

- Det är vi som bor här som känner till varje stig, varje del av ön. 

Försvarsviljan bland gotlänningar bedömer han som stor. Och det kan ha en historisk bakgrund eftersom i stort sett alla familjer och släkter på ön hade militärer då Gotland var starkt befäst. Däremot är motståndet till Nato stort. Tio procent av alla gotlänningar skrev under namninsamlingen 2016 då värdlandsavtalet skulle upp i riksdagen.

- Natos medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsminister Peter Hultqvist luckrar upp vår alliansfrihet på det här sättet anser jag inte vara något annat än landsförräderi.

Att kalla försvarsministern för landsförrädare är starka ord…

- Ja, men jag kan inte se det på annat sätt. Allt som vi kämpa så hårt för genom åren, allt som vi uppnått genom att vara alliansfria och neutrala, kan förändras. 

Genom värdlandsavtalet med Nato kan Sverige riskera att hamna i ett läge, exempelvis vid oroligheter i Baltikum, då Nato beslutar placera soldater och trupp i landet och då vi riskerar att få kärnvapen på svenskt territorium.
Natos medverkan i Aurora 17 rubbar därmed också säkerhetsläget i Östersjön.

- Att Sverige snarast möjligt ratificerar FN-avtalet om stopp av kärnvapen är otroligt viktigt. Att Natotrupper medverkar i Aurora 17 kan få Ryssland att rusta upp i området. Det är mycket oroande.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

REPORTAGE

Jadens mästare

Lasse Lindström

En enda skulptur kan ta år att skapa, när jademästaren Lin Bozheng snidar sina mest detaljerade verk. På en utställning vid Kinas kulturcentrum i Stockholm visade han upp egna arbeten, men även verk som hans far och son skapat. Här berättar FiB/K:s Lasse Lindström om sitt möte med jadens mästare.

REPORTAGE

De hjälper synskadade att få sin syn åter

Jan Fredriksson

Biståndsorganisationen Vision For All hjälpte behövande i Guatemala med synundersökningar och glasögon. Jan Fredriksson ingick i en grupp på åtta svenska biståndsarbetare. Här rapporterar han om insatsen.

REPORTAGE

Iranska möten

Göran Tonström

"Ett land är dess folk. Oavsett vilket politiskt system som råder, vilka som bestämmer, har eller tar makten. Det är människan som lever där, som är kärnan. Utan henne torr och död öken, hur bördig och mjäll jorden än är." Så inleds ett fotoreportage av Göran Tonström, som reste till Iran för att skildra folket.