logo

REPORTAGE

"Sverige måste snabbt ratificera FN-avtalet om kärnvapenstopp"

Natoländernas medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsministern luckrar upp Sveriges alliansfrihet är inget annat än landsförräderi, säger Sten Sandberg, Nätverket mot Nato Gotland.

2017-10-19

Sten Sandberg, samordnare och initiativtagare till Nätverket mot Nato Gotland, är starkt kritisk till att Natosoldater och trupper deltog i krigsövningen Aurora 17 på Gotland.

- Jag är för ett starkt försvar av Sverige och Gotland och det är bra att försvaret övar regelbundet. Men det ska enbart vara svenska soldater som deltar på svensk mark, gärna i kombination med civilförsvaret.

Sten Sandberg, och de flesta gotlänningar, är inte motståndare till svenskt försvar. Tvärt om. Han såg gärna att Gotland fick tillbaka försvarsgrenar som tidigare har plockats bort, ett efter ett. 

- Gotland skulle behöva ett kustartilleri och ett mobilt luftvärn. Men vi ska vara alliansfria. Det går inte att vara alliansfritt land när vi övar tillsammans med Nato. Nu är det därför än viktigare att Sverige snabbt ratificerar och skriver under FN-konventionen om kärnvapenstopp.

Idealet för försvaret vore en stark lokal förankring enligt Sten Sandberg. Han skulle vilja se en bataljon för södra delen av ön, en för mittendelen och en för den norra.

- Det är vi som bor här som känner till varje stig, varje del av ön. 

Försvarsviljan bland gotlänningar bedömer han som stor. Och det kan ha en historisk bakgrund eftersom i stort sett alla familjer och släkter på ön hade militärer då Gotland var starkt befäst. Däremot är motståndet till Nato stort. Tio procent av alla gotlänningar skrev under namninsamlingen 2016 då värdlandsavtalet skulle upp i riksdagen.

- Natos medverkan i Aurora 17 är oroande. Att försvarsminister Peter Hultqvist luckrar upp vår alliansfrihet på det här sättet anser jag inte vara något annat än landsförräderi.

Att kalla försvarsministern för landsförrädare är starka ord…

- Ja, men jag kan inte se det på annat sätt. Allt som vi kämpa så hårt för genom åren, allt som vi uppnått genom att vara alliansfria och neutrala, kan förändras. 

Genom värdlandsavtalet med Nato kan Sverige riskera att hamna i ett läge, exempelvis vid oroligheter i Baltikum, då Nato beslutar placera soldater och trupp i landet och då vi riskerar att få kärnvapen på svenskt territorium.
Natos medverkan i Aurora 17 rubbar därmed också säkerhetsläget i Östersjön.

- Att Sverige snarast möjligt ratificerar FN-avtalet om stopp av kärnvapen är otroligt viktigt. Att Natotrupper medverkar i Aurora 17 kan få Ryssland att rusta upp i området. Det är mycket oroande.

Teckna en prenumeration här

Du kan få ett gratis ex eller ge bort ett här

KAMPANJ! 3 NUMMER FÖR 50 KR! 
SWISHA 50 KR TILL 1232240356, SKRIV "KAMPANJ" OCH ADRESS

Jan Bjerkesjö

REPORTAGE

IRAK och de obarmhärtiga krigen

Gunnar Svensson

2018-02-26

För femton år sedan demonstrerade folk över hela världen mot USA:s planer på att invadera Irak. I Stockholm mars 2003 står jag tillsammans med 50 000 ungdomar, barn och äldre (enligt polisen) på Norra Bantorget i väntan på avmarsch mot amerikanska ambassaden. Råkallt, talkörer håller värmen uppe, långsamt rör vi oss framåt, trängseln är stor.

REPORTAGE

”Vi sov i fångarnas celler i det ökända fängelset Abu Ghraib”

Mike Powers

2018-02-22

Ross Caputi deltog som marinkårsoldat i USA:s invasion av Irak. Drygt tio år senare, vid Internationella demokratiska juristers kongress (IADL) i Bryssel i april 2014, berättade han för en speciell Irakkommission vad som skedde under det andra slaget om staden Falluja i november 2004. Mike Powers anser att Ross Caputis vittnesmål påminde om de erfarenheter som många amerikanska soldater talade om under och efter Vietnamkriget mer än 30 år tidigare.

REPORTAGE

"Mitt minne av Irakdemonstrationen"

Eva Wernlid

2018-02-20

Vad minns du av den stora demonstrationen i Stockholm mot invasionen av Irak 2003? Den frågan ställde Eva Wernlid några som deltog då.