logo

TIDNINGEN

"Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner"

FiB/K:s nya styrelse. Från vänster främre raden: Jan Fredriksson, Eva Wernlid, Karin Rosenqvist, Talam Imam, Karin Falk och Ingvar Erlandsson. Från vänster bakre raden: Markus Limmergård, Lars Drake, Max Svensson och Sigge Andersson. Frånvarande är Bror Kajsajuntti och Jan Mellring.

2018-05-18

Karin Rosenqvist ny ordförande i FiB/K:
Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner

Det är med stolthet jag tar mig an förtroendet att bli ordförande för Folket i Bild/kulturfront. Jag har läst tidningen sedan starten och varit medlem hela tiden. Jag tillhör dem som nyfiket bläddrat fram till Skriftställning av Jan Myrdal och undrat över ämnet denna gång innan jag gått vidare till övrigt innehåll. Men jag har förstås läst många intressanta reportage och artiklar, sett många fina bilder och läst fina berättelser i tidningen. Tidningens kvalitet har gått upp och ner men den har överlevt utan statsbidrag och vilat på medlemmarnas stöd genom åren. Vi har ingen fantastisk upplaga och läses förstås inte av hela svenska folket – men kan vi bli fler och öka vårt läsarantal? Kan vi bli en röst i mörkret och skriva om det som ingen annan gör och fylla ett behov i det annars så likriktade mediabruset?. Uppgiften är en utmaning i en tid där papperstidningar försvinner och nätet tar över. Vi får då svara med att ha en bra tidning både i papper och på nät. 

Vem är då jag som ska klara denna tuffa utmaning att leda arbetet framåt?

Jag har tillbringat mitt vuxna liv i föreningar och bedrivit politiskt arbete av olika slag. I socialtjänsten har jag varit arbetsledare och chef inom de flesta områden. Jag har sett New Public Managements framfart, upphandlingshysteri och konkurrensutsättning som inte lett fram till en verksamhet som gynnar de som behöver den. Chefer som kan och brinner för verksamheten sorteras bort.

I 20 år har jag bott i  miljonprogramsområdet Vårby Gård utanför Stockholm och levt nära de problem som uppstår i den typen av områden och deltagit aktivt i arbetet att för att göra något åt dem.  Till slut kände jag mig tvungen att flytta då jag ensam hade ansvaret för mina tre barn och insåg att det var svårt att rå på utvecklingen och trygga mina döttrars framtid. 

Det är alla dessa erfarenheter som format mig och som jag hoppas kan komma till nytta i mitt uppdrag som ordförande i föreningen. 

Föreningsarbete är fyllt av små och stora frågor och det gäller att hålla huvudet kallt så att rätt frågor blir huvudfrågor och andra får underordnas. Jag är noga med att föreningsdemokrati ska fungera – att allt går rätt och riktigt till. Det ska vara högt i tak i diskussioner men när beslut har fattats så jobbar vi efter det. Uppföljning och utvärdering är nödvändigt kontinuerligt.

Folket i Bild är både en tidning och en förening med medlemmar i hela landet som ska ledas framåt i denna orosfyllda  tid.

Nu är vår plattform viktigare än någonsin. Antiimperialismen måste ta sig uttryck i en bred front mot krigen i världen och de imperialistiska krafterna. Folket i Bild har en viktig roll att spela i uppbygget av en fredsrörelse som kan organisera det folkliga motståndet mot krigen.

Yttrandefriheten hotas i dessa tider där utredningar som vill inskränka den finns. Men vi måste också slåss för yttrandefriheten i debatten - alla åsikter kan föras fram och diskuteras inom de gränser som lagstiftningen tillåter. Folkets kultur innefattar många delar och borde ha en plats i allt vi gör.  I tidningen ska vi lyfta fram nya förmågor och vara ett forum för både skrivande, tecknande och bilder. De som skickar bidrag till tidningen ska få svar och synpunkter inom rimlig tid.

På våra offentliga möten behövs kreativa förmågor som kan bidra med sång och andra kulturinslag som hjälper oss att hålla modet uppe.

En avgörande uppgift är att nå ut till våra läsare och få deras syn på innehållet. En del görs säkert redan ute i lokalavdelningarna men styrelsens uppgift är att få återkoppling för att göra tidningen än mer läsvärd av många fler.

Vi behöver nå ut till en bredare läsekrets både bland yngre och äldre och skriva om det som är intressant för dem. 

Låt hundra blommor blomma låt hundra tankeskolor tävla är en klok devis som kan genomsyra vårt arbete.

Det är vackra ord – men vad kan göras i praktiken?

Nordiska fredssamtal i Degerfors i maj som berörde de nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen med ett brett program och deltagare från olika håll är ett exempel.

Jag vill gärna att vi återupptar releaseträffar som fanns tidigare när ett nytt nummer av tidningen kommer ut. Ett utmärkt tillfälle att på ett lättsamt sätt sprida innehållet och få dit folk som vill prata om tidningen.

Jag vill uppmuntra avdelningarna att ta upp frågan om studiecirklar eller bokcirklar och bidra med hjälp och stöd i detta. Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner med medlemmar och läsare som återkopplas till redaktionskommitten. Vi behöver hitta bra samarbetsformer mellan avdelningar, redaktionskommitté och styrelse som leder till en levande kommunikation.

Redaktionskommittén behöver bredda sitt arbete och använda sig av webkonferenser för att dra med folk ute i landet. 

Med hjälp av en alert styrelse och kreativ redaktionskommitté är jag beredd att med både optimism, mod och mycket arbete få föreningen mer aktiv och ge fler läsare av alla slag, från hela landet – yngre som äldre.  Websidan ska vara levande och inbjuda till diskussioner med läsarna. Den kan locka den yngre generationen som i högre grad gör sig av med papperstidningar.

Ser fram mot ett nytt kreativt verksamhetsår där jag ska göra mitt allra yttersta för att föra Folket i Bild framåt.

Vi är en viktig röst i mörkret och får inte tystas.

Teckna en prenumeration här

Karin Rosenqvist

TIDNINGEN

Folket i Bild/ Kulturfront nr 8 2018

Idag är det utgivning av årets åttonde nummer av Folket i Bild/Kulturfront! 

I detta nummer får vi följa Lars Drakes tid vid rodret på Ship to Gaza. Vi får vi stifta bekantskap med kulturpersonligheter som Ester Blenda Nordström genom Augustpristagaren Fatima Bremmer och konstnären Birgit Ståhl-Nyberg genom sonen Mikael Nyberg. Den i valrörelsen undanskymda pensionsfrågan lyfts fram och broschyren Om kris eller krig kommer skärskådas. 

TIDNINGEN

Sommarläsning av Folket i Bild/Kulturfront

Nu finns årets sommarnummer 6-7 av Folket i Bild/Kulturfront hos prenumeranter och återförsäljare. I det 72 sidor långa sommarnumret granskas bland annat vad som händer i länder som Syrien och Iran med hjälp av medarbetare på plats. Magda Gad intervjuas om den verklighet som mötte henne i Jemen, Donald Trumps Latinamerikapolitik skärskådas och med hjälp av Gerard Nordströms antikrigskonst speglas den värld som människan så lätt kan förgöra.   

TIDNINGEN

Visste Du detta om Korea?

Christer Lundgren

2018-05-31

Plötsligt har Nordkoreas och USAs ledare börjat prata med varandra. För bara ett halvår sedan bedömdes krigsrisken på Koreahalvön som akut. Vid årsskiftet vände vinden. En serie toppmöten tycks nu bana väg för fred och samverkan. Här får Du lite bakgrund. 

TIDNINGEN

Folket i Bild Kulturfront nr 2 2018

2018-05-22

I dag finns möjligheten att läsa årets andra nummer av FiB/K digitalt i sin helhet. Ett nummer som fokuserade på att det var 15 år sedan invasionen av Irak och bland annat innehöll en intervju med Hans Blix om Irakuppdraget, text och bilder från demonstrationerna i Stockholm 2003 och en amerikansk marinkårssoldats vittnesmål.