logo

TIDNINGEN

"Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner"

FiB/K:s nya styrelse. Från vänster främre raden: Jan Fredriksson, Eva Wernlid, Karin Rosenqvist, Talam Imam, Karin Falk och Ingvar Erlandsson. Från vänster bakre raden: Markus Limmergård, Lars Drake, Max Svensson och Sigge Andersson. Frånvarande är Bror Kajsajuntti och Jan Mellring.

2018-05-18

Karin Rosenqvist ny ordförande i FiB/K:
Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner

Det är med stolthet jag tar mig an förtroendet att bli ordförande för Folket i Bild/kulturfront. Jag har läst tidningen sedan starten och varit medlem hela tiden. Jag tillhör dem som nyfiket bläddrat fram till Skriftställning av Jan Myrdal och undrat över ämnet denna gång innan jag gått vidare till övrigt innehåll. Men jag har förstås läst många intressanta reportage och artiklar, sett många fina bilder och läst fina berättelser i tidningen. Tidningens kvalitet har gått upp och ner men den har överlevt utan statsbidrag och vilat på medlemmarnas stöd genom åren. Vi har ingen fantastisk upplaga och läses förstås inte av hela svenska folket – men kan vi bli fler och öka vårt läsarantal? Kan vi bli en röst i mörkret och skriva om det som ingen annan gör och fylla ett behov i det annars så likriktade mediabruset?. Uppgiften är en utmaning i en tid där papperstidningar försvinner och nätet tar över. Vi får då svara med att ha en bra tidning både i papper och på nät. 

Vem är då jag som ska klara denna tuffa utmaning att leda arbetet framåt?

Jag har tillbringat mitt vuxna liv i föreningar och bedrivit politiskt arbete av olika slag. I socialtjänsten har jag varit arbetsledare och chef inom de flesta områden. Jag har sett New Public Managements framfart, upphandlingshysteri och konkurrensutsättning som inte lett fram till en verksamhet som gynnar de som behöver den. Chefer som kan och brinner för verksamheten sorteras bort.

I 20 år har jag bott i  miljonprogramsområdet Vårby Gård utanför Stockholm och levt nära de problem som uppstår i den typen av områden och deltagit aktivt i arbetet att för att göra något åt dem.  Till slut kände jag mig tvungen att flytta då jag ensam hade ansvaret för mina tre barn och insåg att det var svårt att rå på utvecklingen och trygga mina döttrars framtid. 

Det är alla dessa erfarenheter som format mig och som jag hoppas kan komma till nytta i mitt uppdrag som ordförande i föreningen. 

Föreningsarbete är fyllt av små och stora frågor och det gäller att hålla huvudet kallt så att rätt frågor blir huvudfrågor och andra får underordnas. Jag är noga med att föreningsdemokrati ska fungera – att allt går rätt och riktigt till. Det ska vara högt i tak i diskussioner men när beslut har fattats så jobbar vi efter det. Uppföljning och utvärdering är nödvändigt kontinuerligt.

Folket i Bild är både en tidning och en förening med medlemmar i hela landet som ska ledas framåt i denna orosfyllda  tid.

Nu är vår plattform viktigare än någonsin. Antiimperialismen måste ta sig uttryck i en bred front mot krigen i världen och de imperialistiska krafterna. Folket i Bild har en viktig roll att spela i uppbygget av en fredsrörelse som kan organisera det folkliga motståndet mot krigen.

Yttrandefriheten hotas i dessa tider där utredningar som vill inskränka den finns. Men vi måste också slåss för yttrandefriheten i debatten - alla åsikter kan föras fram och diskuteras inom de gränser som lagstiftningen tillåter. Folkets kultur innefattar många delar och borde ha en plats i allt vi gör.  I tidningen ska vi lyfta fram nya förmågor och vara ett forum för både skrivande, tecknande och bilder. De som skickar bidrag till tidningen ska få svar och synpunkter inom rimlig tid.

På våra offentliga möten behövs kreativa förmågor som kan bidra med sång och andra kulturinslag som hjälper oss att hålla modet uppe.

En avgörande uppgift är att nå ut till våra läsare och få deras syn på innehållet. En del görs säkert redan ute i lokalavdelningarna men styrelsens uppgift är att få återkoppling för att göra tidningen än mer läsvärd av många fler.

Vi behöver nå ut till en bredare läsekrets både bland yngre och äldre och skriva om det som är intressant för dem. 

Låt hundra blommor blomma låt hundra tankeskolor tävla är en klok devis som kan genomsyra vårt arbete.

Det är vackra ord – men vad kan göras i praktiken?

Nordiska fredssamtal i Degerfors i maj som berörde de nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen med ett brett program och deltagare från olika håll är ett exempel.

Jag vill gärna att vi återupptar releaseträffar som fanns tidigare när ett nytt nummer av tidningen kommer ut. Ett utmärkt tillfälle att på ett lättsamt sätt sprida innehållet och få dit folk som vill prata om tidningen.

Jag vill uppmuntra avdelningarna att ta upp frågan om studiecirklar eller bokcirklar och bidra med hjälp och stöd i detta. Vi ska uppmuntra till tidningsdiskussioner med medlemmar och läsare som återkopplas till redaktionskommitten. Vi behöver hitta bra samarbetsformer mellan avdelningar, redaktionskommitté och styrelse som leder till en levande kommunikation.

Redaktionskommittén behöver bredda sitt arbete och använda sig av webkonferenser för att dra med folk ute i landet. 

Med hjälp av en alert styrelse och kreativ redaktionskommitté är jag beredd att med både optimism, mod och mycket arbete få föreningen mer aktiv och ge fler läsare av alla slag, från hela landet – yngre som äldre.  Websidan ska vara levande och inbjuda till diskussioner med läsarna. Den kan locka den yngre generationen som i högre grad gör sig av med papperstidningar.

Ser fram mot ett nytt kreativt verksamhetsår där jag ska göra mitt allra yttersta för att föra Folket i Bild framåt.

Vi är en viktig röst i mörkret och får inte tystas.

Teckna en prenumeration här

Karin Rosenqvist

TIDNINGEN

FiB/Kulturfront nr 11 -2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* 48 miljoner i presstöd till en enda tidning - kan det vara rätt? Vem fick mest i media? Stor     genomgång

* Afrikas pouläraste ledare - Kwame Nkrumah, Ghanas landsfader. Vi har besökt Ghana!

* Rapport  från Elitfabriken - Handelshögsskolan i Stockholm. Ex-studenten och FiB/K     medlemmen Torbjörn Wikland skriver. 

* Bergman-året - ett förlorat år! Här är de Bergman-befriade filmskaparna.

* Satirikern Carl Krantz i högform

* Hur bra är den Augustnominerade Vilhelm Moberg-boken? Ulf Nilsson, ledamot i Moberg-       sällskapet sätter betyg

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* Segra eller dö! När SD inspireras av forna tider

* Jan Myrdal om kvinnan som blev hans stora förebild - norska Nic Waal

* Premiärminister Modi åker på PR-turne till Sverige - men hemma i Indien grips hans kritiker

* Hur mycket är dina proggprylar värda idag?

* Hilma af Klint - hon ville måla meningen med livet! 

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 9 2018

Missa inte höstens första nummer!

* Lütfi Özkök - svensk-turkisk porträttfotograf som blev världsberömd och fick de skyggaste författare och poeter att ställa sig framför kameran. Till och med Samuel Beckett!

* Tattoos - idag en miljardindustri! 

* "Jag avundas inte dagens 16-åringar!" Jan Myrdal 

* Margot Wallström om den kritiska siutationen i Gaza"

* Efter Genua - Vilka svenska broar kan rasa?

* Rapport från flyktinglägren på Lesbos!

* Och så bästa bästa serien Eviggeten av Carl Krantz. 

TIDNINGEN

Folket i Bild/ Kulturfront nr 8 2018

Idag är det utgivning av årets åttonde nummer av Folket i Bild/Kulturfront! 

I detta nummer får vi följa Lars Drakes tid vid rodret på Ship to Gaza. Vi får vi stifta bekantskap med kulturpersonligheter som Ester Blenda Nordström genom Augustpristagaren Fatima Bremmer och konstnären Birgit Ståhl-Nyberg genom sonen Mikael Nyberg. Den i valrörelsen undanskymda pensionsfrågan lyfts fram och broschyren Om kris eller krig kommer skärskådas.