logo

REPORTAGE

Gula västarnas vrede!

2019-01-27

Är de gula västarna den första delen i en ny fransk revolution? De har i alla fall lyckats med vad varken fackförbunden eller de politiska motståndarna har gjort. De har fått stor genomslagskraft och de har fått president Macron att backa på några punkter. FiB/K:s medarbetare Christer Lundgren skriver om de Gula västarna. 

Startskottet var beslutet att höja skatten på bensin och diesel. Det var droppen som fick bägaren att rinna över och det möttes genast av spontana protester. Folk hejdade trafiken i vägkorsningar och längs vägarna med manifestationer för rätten att ha råd med bil. För fransmän som på mindre orter och ute i landet är bilen nödvändig. Kollektivtrafiken är dåligt utvecklad. De höjda dieselpriserna påverkar också priserna på mat och andra nödvändigheter, som transporter och samhällstjänster.

För att synas ordentligt bar demonstranterna gula säkerhetsvästar. De spontana protesterna blev snabbt en bred folkrörelse och de gula västarna blev en symbol för uppror.

Skattehöjningen var den senaste i en lång rad pålagor som gynnat de rika på folkets bekostnad. Och den var bara det första steget i en rad planerade höjningar under de närmaste åren. Det är en av de viktigaste anledningarna till att rörelsen omedelbart fick ett brett folkligt stöd.

Lördagen den 17 november var demonstrationerna fredliga, men möttes med tårgas. En vecka senare blev det hårdare tag och lördagen den första december var det en okontrollerad vandalism. Eftersom de gula västarna varken har ledare eller ordningsvakter i demonstrationerna, var det oundvikligt att bråkmakare kom och la sig i. De började slå sönder saker, plundra butiker, sätta eld på soptunnor, bilar och även byggnader, inte bara i Paris, utan runt om i Frankrike, från Marseilles till Brest, från Toulouse till Strasbourg. Hundratals har gripits av polisen, skadorna på butiker, byggnader och brända bilar anges till miljontals euro. Enligt pressuppgifter har minst fyra människor dött, dock utanför Paris.

Trots detta har allmänhetens stöd för de gula västarna hållit i sig – särskilt sedan de har presenterat en omfattande kravlista, helt riktad mot regeringens ekonomiska politik.

Regeringen har försökt att framställa skatten på bensin och diesel som en ”ekologisk skatt” för att rädda klimatet. Det var en ren lögn, ett hyckleri som snabbt genomskådades. Koldioxidskatter låter bra, men är alltid bedrägliga. De är inte progressiva och slår därför hårdast mot ”vanligt folk” (folk med genomsnittlig ekonomi eller lägre). Och de angriper inte de verkliga orsakerna till klimatutsläppen.

Intäkterna från bränsleskatten skulle inte gå till miljöinvesteringar, utan till att betala av på statsskulden och till att bekosta en jättelik militär upprustning. Pengarna skulle med andra ord hamna hos kreditorerna och det militär-industriella komplexet.

President Emmanuel Macron företräder finansetablissemanget. Han har jobbat hos bankfamiljen Rothschilds, och agerar på dess vägnar och verkställer en politik i deras intresse, en politik med privatiseringar och överföring av statliga resurser till finanssektorn.

Hans politik är också en krigsekonomi, uppbackad av nyliberala åtstramningsåtgärder. Den 13 juli godkände han militärbudgeten för 2019-2025, som innebär jättelika upphandlingar för flygvapnet, armén och marinen. Militärutgifterna beräknas öka med mer än 40 procent – med 1,7 miljarder euro per år under perioden 2019-2022, för att sedan öka till tre miljarder per år under 2023-2025.

Denna mångmiljardsatsning på militär upprustning – inom NATO:s ram, kontrollerad av Pentagon och riktad mot Ryssland – är till stor del ett svar på påtryckningar från Washington.  Den kommer samtidigt som inrikesbudgeten stramas åt, med tilltagande fattigdom och förtvivlan som följd. Den allmänna hälso- och sjukvården – hittills en av Europas bästa – försämras stadigt då vården gradvis privatiseras och vården på de offentliga sjukhusen försämras. Kollektivtrafiken, posten, universitetsutbildningen – allt är under angrepp från finanskapitalet.

På Macrons program står också att ”rädda Europa”, det vill säga den Europeiska Unionen (EU), från en djup kris. Det är ytterligare ett skäl till att ekonomiska nedskärningar och balanserad statsbudget är hans främsta mål.

De gula västarna kännetecknas av sin mångsidighet. En sociologisk studie tyder på att de är lönearbetande män och kvinnor (eller pensionärer), i genomsnitt 45 år, huvudsakligen arbetarklass eller lägre medelklass. Kvinnor ur arbetarklassen spelar en aktiv roll.

De ser inte revolten huvudsakligen som riktad mot en bestämd skatt, utan som en protest mot ett orättvist system. En revolt mot ojämlikhet, men också mot politiker som föraktar och nedvärderar dem, i första hand president Macron, vars styre ofta kallas ”monarki”, ”oligarki” eller ”diktatur”.

Men gula västarna är en politiskt icke-organiserad rörelse utan ledning. Dess mål är inte att ta makten, bara att uttrycka sitt missnöje. Macrons legitimitet har ifrågasatts, men han valdes 2017 för en mandatperiod på fem år och hans parti har stor majoritet i parlamentet.

Frågan är därför vilket bestående inflytande rörelsen får på fransk politik.

Gula västarna vill…

  • Höja förmögenhetsskatten som Macron har sänkt.
  • Nej till en försämring av pensionssystemet.
  • Noll hemlöshet.
  • Ökad progressivitet i beskattningen.
  • Sänkt pensionsålder för kroppsarbete.
  • Höjd skatt för multinationella storföretag.
  • Omedelbart stopp för nedläggningar av BB.
  • Höjning av minimilönen.
  • Favorisering av småföretag i byar och stadskärnor.
  • Slut på bygge av stora shoppingområden utanför storstäderna som skadar småföretag.

Värt att notera! Frågor som rör invandringspolitiken saknas nästan helt bland de krav som förs fram, organiserat eller spontant.

Den fullständiga kravlistan hittar du på

https://aktuelltfokus.se/har-ar-gula-vast-rorelsens-kravlista-till-makteliten/

Christer Lundgren

REPORTAGE

Virtanen möter Myrdal! Stor intervju

Fredrik Virtanen

60-talsvänstern beskriver han som alkoholister som tog en sup och svaldes av statsetablissemanget. Fredrik Virtanen åkte till Varberg och träffade en mångårig FiB/Kulturfront-medarbetare, som inte behöver någon närmare presentation.

REPORTAGE

Nu kämpar Hugo Blanco för miljön

Eva Wernlid

Vem var äldst i det globala demonstrationståget för klimatet i fredags? Jo, frihetshjälten Hugo Blanco, 84. Han var i Sverige för att träffa sin dotter Carmen och lansera sin nya bok. FiB/K:s Eva Wernlid träffade Hugo och Carmen i folkmassorna och fick en pratstund med Hugo.

REPORTAGE

Kampen för fred och folkstyre

Christer Lundgren

I julnumret av Folket i Bild/Kulturfront skildrar Christer Lundgren den folkliga kamp som låg bakom införandet av parlamentarisk demokrati i Sverige för 100 år sedan. Här fortsätter hans berättelse.

REPORTAGE

Jadens mästare

Lasse Lindström

En enda skulptur kan ta år att skapa, när jademästaren Lin Bozheng snidar sina mest detaljerade verk. På en utställning vid Kinas kulturcentrum i Stockholm visade han upp egna arbeten, men även verk som hans far och son skapat. Här berättar FiB/K:s Lasse Lindström om sitt möte med jadens mästare.