logo

DEBATT

Månadens lista: Trump moderniserar Monroedoktrinen

USA:s President Donald Trump och vicepresident Mike Pence. Foto: Shealah Craighead, via Wikimedia Commons.

2018-07-19

Donald Trump talar om ”shithole contries”; hans vicepresident går längre och närmast hotar Latinamerika. De som pekas ut är de stater och regeringar som hävdar rätten att själva bestämma över sin framtid. Dick Emanuelsson ger en bakgrund till Donald Trumps Latinamerikapolitik.

1. Med ”Monroedoktrinen” 1823 tog sig USA:s femte president James Monroe (1817-1825) rätten att intervenera i Syd- och Centralamerika samt Karibien. ”USA har ingen permanent vänskap, däremot permanenta intressen”, klargjorde USA:s sjätte president John Quincy Adams (1825-1829). Deras ord är högst levande när ”amerikanska intressen” idag hotas.

2. I Rooseveltkorollariet (The Roosevelt Corollary) fastslog Theodore Roosevelt 1904 att USA har rätt att ingripa som ”internationell polis” om stater i Karibien och Centralamerika uppträder ”ociviliserat”. Det tillägget åberopades flitigt som stöd för USA:s inblandning i Latinamerika under kalla kriget. Efter att Nicaraguas förste diktator Anastasio Somoza lönnmördat landets nationalhjälte Cesar Augusto Sandino, sa Roosevelt: ”Somoza may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch”.

3. Den baskiske publicisten Katu Arkonada skrev med anledning av valet i Venezuela den 20 maj i år: ”Det [USA] är ett land som gjort imperialismen till sin politiska, ekonomiska och militära doktrin. Som medan det omger sig av murar och deporterar migranter, bygger upp militärbaser runt om i Latinamerika och främjar statskupper. Det är ett land vars militära Sydkommando tror sig ha juridisk överhöghet över nationer som försvarar sin politiska, ekonomiska och territoriella suveränitet. Imperialismen är mer än någonsin på plats i Venezuela, ett land som den förklarar som ’en fara för USA:s Nationella Säkerhet’. Men dess mål är ett: olja, gas, coltan, och andra strategiska resurser [som Venezuela förfogar över].”

4. General Colin Powell sa 2001, med anledning av USA:s frihandels- och annekteringsprojekt ALCA: ”Vårt mål är att garantera USA-företagen kontroll över ett område som sträcker sig från Nord- till Sydpolen och fri tillgång, utan några som helst hinder, till våra varor, tjänster, teknologi och kapital på hela hemisfären.”

5. För att garantera denna kontroll författade republikanska utrikespolitiska experter i ”Santa Fe I-IV-dokumenten” 2001 fyra strategiska punkter: Kontroll över sunden i Atlanten (USA:s Militära Sydkommando dammade av den 4:e Flottan som hade lagts i malpåse 1950 men plockades fram igen 2008.). Obegränsad tillgång till Panamakanalen. Upprättande av en säker farled runt Kap Horn. Försäkran om att länderna i hemisfären inte uppträder fientligt mot USA. ”Dessutom ska hemisfärens naturresurser vara disponibla för att motsvara våra nationella prioriterade behov”. Denna inriktning delas av både republikaner och demokrater.

6. Ett verktyg är ett rättssystem med jurister från en social klass förbunden med makten, oligarkin och borgarklassen. En rad nuvarande och tidigare presidenter pekas ut som korrumperade: Manuel Zelaya Rosales, störtad i en USA-stödd militär statskupp i Honduras 28 juni 2009. Fernando Lugo, före detta biskop, avsatt den 22 juni 2012 som president i Paraguay av landets högerstyrda parlament. Dilma Rousseff avsatt den 31 augusti 2016 som Brasiliens president av den av högern dominerande kongressen, trots att 53 miljoner brasilianare hade valt henne. Ignacio ”Lula” da Silva, före detta metallarbetare och fackföreningsledare, vald till president i Brasilien två gånger (2002-2010) där han och Dilma drog 40 miljoner landsmän/kvinnor ur fattigdomen. Christina Kirchner, före detta president för Argentina, föremål för utredningar om sin fastighet. Jorge Glas, vicepresident i Ecuador, avsatt den 6 januari 2018 och dömd till sex års fängelse, allierad med den förre presidenten Rafael Correa som en åklagare har sagt ska åtalas.

Dick Emanuelsson

DEBATT

Olagliga sanktioner mot Iran

Peo Österholm

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?

DEBATT

Sarajevo-listan och fredsbomberna över Balkan

Mats Parner

Den 32-årige serben och tvåbarnsfadern Novak Djokovic är en av världens främsta tennisspelare med 15 vunna Grand Slam-titlar. Björn Borg erövrade 11, även det imponerande, dock vid en tid med klart beskedligare konkurrens.

DEBATT

Kerstin Käll svarar Britta Ring!

Kerstin Käll

Britta Ring har kommenterat intervjun med mig i nr 5/2019 av FIB/K. Hon vänder sig mot att jag är motståndare till legalisering av cannabis och argumenterar mot målsättningen ”Ett narkotikafritt samhälle”.

DEBATT

Den moralistiska narkotikapolitiken blir allt svårare att försvara

Britta Ring

I FiB Kulturfront nr 5 intervjuas överläkaren Kerstin Käll, motståndare till all legalisering av cannabis och gammal vän till Nils Bejerot (1921 – 1988), framgångsrik influencer i narkotikafrågan och upphovsman till målsättningen ett narkotikafritt samhälle. Britta Ring svarar i ett debattinlägg.